Yritysjärjestelyt ja omistajanvaihdokset

Yritysjärjestelyt ja omistajanvaihdokset

PJ Maa toteuttaa yritysten omistus- ja rahoitusjärjestelyt sekä tarjoaa järjestelyyn valmistautumiseen liittyviä konsultointipalveluita. Asiantuntijoidemme laaja kokemus yritysjärjestelyistä toimialariippumattomasti takaa asiakkaillemme laadukkaan palvelun ja onnistuneen lopputuloksen kustannustehokkaasti.

Yritysjärjestelyt

Huolehdimme kohteen markkinoinnista ja ostajakandidaattien tunnistamisesta sekä potentiaalisen ostokohteen identifioinnista. Suunnittelemme ja toteutamme yritysjärjestelyprosessin alusta loppuun keskittyen asiakkaamme edun varmistamiseen. Teemme asiakirjat ja huolehdimme asianajajien käyttämisestä prosessin parhaan mahdollisen tuloksen varmistamiseksi. Lisäksi osallistumme asiakkaamme neuvonantajana kaikkiin neuvotteluihin sekä koordinoimme ja aikataulutamme prosessin.

Palveluihimme kuuluvat

  • yrityksen arvonmääritykset
  • yrityksen liikearvon arvioiminen
  • myyjän tai ostajan avustaminen yrityskaupassa
  • yritysjärjestelyt, kuten
   • yhtiön jakautuminen
   • yhtiön sulautuminen
   • liiketoimintakauppa
   • osakekauppa
   • liiketoimintasiirto
   • osakevaihto
   • osakeanti
   • sekä muut toimet, joilla muutetaan yritys- tai omistusrakennetta.

Yritysrahoitus

Avustamme yrityksiä myös rahoitusjärjestelyissä. Rahoitusjärjestelyssä avustaminen pitää sisällään muun muassa sijoittajien etsinnän, rahoitushakemusten valmistelun, rahoituksen hankinnan sekä  neuvotteluissa avustamisen esimerkiksi pankkien kanssa.  Kokonaan vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnassa rahoittajina toimivat pääosin kotimaiset pankit sekä Finnvera.

Yrityksen myynti – prosessin vaiheet:

Yritysjärjestelyprosessimme on ehdottoman luottamuksellinen. Emme ilmoita julkisesti meillä myynnissä olevia kohteita., vaan annamme tiedot kohteista vasta salassapitosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

.

Valmistautuminen ja suunnittelu

 • Myytävyyden luonti
 • Yrityksen arvonmääritys ja tavoitehinnan asettaminen
 • Yritysmateriaalin laadinta
 • Kaupan toteuttamisvaihtoehtojen selvittäminen
 • Strukturointi ja verotus
 • Ostajakandidaattien kartoittaminen

Toteutus

 • Kohteen esittely ostajalle
 • Aie- tai esisopimuksen laadinta
 • Due diligence -tarkastuksen koordinointi
 • Kaupan ehtojen sopiminen
 • Toki päätöksenteossa

Luopuminen

 • Kaupan allekirjoitus ja täytäntöönpano
 • Kaupan julkistaminen

Yrityksen osto – prosessin vaiheet:

Valmistautuminen ja suunnittelu

 • Strategia ja potentiaalisten ostokohteiden tunnistaminen
 • Rahoitusedellytysten selvittäminen
 • Kaupan toteuttamisvaihtoehtojen selvittäminen
 • Strukturointi ja verotus

Toteutus

 • Ostokohteen valinta
 • Ostokohteen arvonmääritys
 • Kaupan rakenteen suunnittelu ja tarjous
 • Aie- tai esisopimuksen laadinta
 • Kohteen tutkiminen (Due diligence -tarkastus)
 • Kaupan ehtojen sopiminen
 • Tuki päätöksenteossa

Haltuunotto

 • Kaupan allekirjoitus ja täytäntöönpano
 • Kaupan julkistaminen
 • Johtaminen ja integraatio

Tommi Laitinen, Jatkopolut Oy: ”Itse emme olisi tässä pärjänneet”

Sosiaali- ja terveysalan yritys Jatkopolut Oy tarjoaa lastensuojelun avo- ja sijaishuollon tukipalveluita lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Itä-Suomessa pitkään toiminut yritys pyrkii parhaillaan laajentamaan toimintaansa koko Suomen alueelle. Laajentumista varten tarvittiin kuitenkin sopiva kumppani, jonka löytämisessä Jatkopolkuja auttoi PJ Maa Partners.

Lue lisää

Taloudellinen neuvonanto

PJ Maa avustaa yrityksiä erilaisiin järjestelyihin liittyvissä talouteen ja rahoitukseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää taloudellisesta neuvonannosta