Yrittäjäksi yritysostolla

Mediassa on viime aikoina ollut näkyvästi esillä yrittäjyys ja omistajanvaihdokset ja onkin ollut hienoa huomata, että tätä tärkeää aihetta on käsitelty näkyvästi myös paikallisissa päämedioissa (Aamulehti 10.3.2024). Myös kollegani Teemu Kumpulainen piti erinomaisen puheenvuoron yrittäjäksi ryhtymisestä ostamalla yrityksen Suositus.fi:n tapahtumassa helmikuussa ja halusinkin tässä blogikirjoituksessa syventyä aiheeseen vielä tarkemmin.

Ottaen huomioon, että Suomessa erityisesti nuorten yleinen kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on ollut viime vuosina kasvussa*, puhutaan olemassa olevien ja toimivien yritysten ostamisesta ja yrittäjäksi ryhtymisestä yritysostolla aivan liian vähän. Tuoreen kevään 2024 Pk-yritysbarometrin* mukaan 5052 haastatellusta pk-yrityksestä 15 % vastasi omistajanvaihdoksen olevan yrityksessä edessä seuraavan kahden vuoden aikana. Jopa 45 % tutkimukseen vastanneista pk-yrityksistä suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan 10 vuoden aikana. Aihe on ajankohtainen ja uusille yrittäjille on kasvava tarve tulevina vuosina.

Yrityksen ostamisessa on monia etuja yrityksen perustamiseen verrattuna. Ostaja saa käyttöönsä valmiin, markkinalla jo testatusti toimivan liiketoimintamallin, eikä hänen tarvitse lähteä alusta rakentamaan ja testaamaan toimivaa liiketoimintamallia yritykselle. Yhtenä tärkeimmistä eduista on yhtiön vuosien aikana kerryttämä jo olemassa oleva asiakaskunta. Ensimmäisten asiakkaiden ja riittävän asiakasvolyymin hankkimiseen menee uudella yrityksellä aikaa ja tähän on laitettava paljon resursseja. Yritysostolla yrittäjä pääsee ikään kuin ohittamaan tämän kriittisen vaiheen ja saa suoraan valmiin asiakaskunnan. Tällä voi olla suuri säästövaikutus yhtiön myynti- ja markkinointikustannuksissa pitkällä aikavälillä.

Yrityskaupassa ostaja pääsee myös suoraan hyödyntämään yhtiön brändiä ja sen yleistä imagoa sidosryhmien keskuudessa. Hyvän maineen rakentamiseen tyhjästä voi mennä vuosia. Tähän liittyy vahvasti myös yhtiön rakentamat suhteet esimerkiksi tavarantoimittajiin, kumppaneihin ja muihin tärkeisiin sidosryhmiin, jotka siirtyvät yrityskaupassa ostajalle. Erityisen tärkeitä voivat olla myös yhtiön omistamat patentit, omat innovaatiot esimerkiksi tuotantoprosessiin ja muu aineeton omaisuus, jotka voivat olla keskeisessä osassa yhtiön arvon määräytymisessä.

Yrityksen ostaminen vaatii yrityksen perustamiseen verrattuna huomattavasti korkeamman alkuinvestoinnin ja tämä on yksi ostajan kannalta keskeisimpiä haasteita. Alkuinvestoinnin suuruuden ostajalle puolestaan määrittelee yhtiön valuaatio ja kauppaan saatava rahoitus. Tämän vaiheen merkitystä ei voikaan liikaa korostaa ostajan näkökulmasta. Perustavanlaatuisesti ja huolellisesti tehty arvonmääritys ostettavasta yhtiöstä sekä kattava Due diligence-tarkastus yhtiöstä on ostajan etujen mukaista, jotta kauppaprosessin edetessä vältyttäisiin suuremmilta yllätyksiltä. Tässä blogikirjoituksessa en mene syvemmälle yrityksen arvonmäärityksen ihmeelliseen maailmaan – tähän aiheeseen voit perehtyä edellisessä blogikirjoituksessa, ja yhtiön arvonmääritystä käsitellään varmasti lisää myös tulevissa blogeissamme.

Ostajalla tulee olla riittävä määrä omaa pääomaa yrityskauppaa varten. Nyrkkisääntönä pidetään noin 20-30 % omarahoitusosuutta kauppahinnasta, mutta tämä tietenkin vaihtelee hankekohtaisesti. Ostajan on kuitenkin lohdullista tietää, että yrityskauppaan tarvittavaan rahoitukseen on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi perinteisten rahoituslaitosten myöntämät yrityslainat, Finnveran yrittäjälaina, ulkoiset sijoittajat ja myyjän antama rahoitus. Kaupan rahoittamiseen on kyllä tarjolla ratkaisuja, joihin kaikki osapuolet voivat olla tyytyväisiä. Yrityskauppaan liittyviä rahoitusvaihtoehtoja olisikin tärkeää tuoda enemmän esiin, jotta yrittäjyyttä suunnittelevat eivät hautaa unelmiaan jo alkumetreillä puuttuvan pääoman takia. Rahoituksella on tärkeä rooli myös laajentumista suunnittelevien yritysten osalta. Pk-yritysbarometrin** mukaan ostohalukkaista yrityksistä 77 prosenttia tarvitsee ulkopuolista rahoitusta. Ja jos PJ Maan toteuttamia kauppoja katsoo, niin todellisuudessa prosenttiluku on lähellä sataa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yritysostolla yrittäjyyteen siirtymisessä on monia hyviä puolia ja se kannattaakin pitää varteenotettavana vaihtoehtona kaikille yrittäjyyttä suunnitteleville. Asiantuntija-avun hyödyntäminen yrityskauppaprosessissa on myös ehdottomasti suositeltavaa ja me avustammekin PJ Maalla vuosittain useissa yritysosto- ja rahoitushankkeissa asiakkaitamme toteuttamaan tavoittelemansa kaupat.

 

Jukka Lemponen

Kirjoittaja on PJ Maa Oy:llä erilaisten yritysjärjestelyiden parissa työskentelevä asiantuntija.

 

*Nuorten tulevaisuusraportti 2023, Nuorten yrittäjyys- ja talous & Lähitapiola

https://nuortennyt.fi/wp-content/uploads/2023/09/Yrittajyys-Tulevaisuusraportti-2023.pdf

**Pk-yritysbarometri 1/2024, Suomen Yrittäjät, Finnvera ja Työ- ja elinkeinoministeriö

https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2024/02/sy_pk_barometri_kevat2024.pdf