Yrittäjä – Onko sinulla jo exit-suunnitelma valmiina?

Älä välitä, ei ole suurimmalla osalla muistakaan yrittäjistä. Vai pitäisikö välittää sittenkin? Miksi yrittäjän pitäisi uhrata aikaa yrityksen osakkeista tai liiketoiminnasta luopumisen pohtimiseen, kun aika ei meinaa kunnolla riittää siihen kaikkein olennaisimpaankaan, yhtiön strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen? Yrityksen myymisen suunnitteluun ja valmisteluun käytetylle ajalle on hankala laskea suoraa euromääräistä hintaa tai tuottoa ja ajallisestikin palkka tähän käytetystä ajasta tulee aika pitkän ajan kuluttua. Kotimaisia yrityskauppamarkkinoita seuratessa tulee väistämättä mieleen, että yrittämisen kruunuksi kuuluva viimeinen palkinto, kauppahinta itse kehitetystä ja kasvatetusta yrityksestä tulee aika monelta yrittäjältä jäämään saamatta. Julkisilla kauppasivustoilla kohteiden vaihtuvuus on verkkaista ja myyntilistoilla keikkuvat samat yritykset pitkiäkin aikoja. Määrällisesti Suomessa on paljonkin myytäviä yrityksiä julkisessa myynnissä, mutta tämä määrä on tilastollinen harha. Aidosti kiinnostavia, ostajien edellytyksiä vastaavia myyntikohteita sieltä löytyy valitettavan harvoin.

Yrityksen myymisen valmistautumiseen on tyypillisesti kaksi hyvää perussyytä, 1) että yrityksen liiketoiminnasta on ylipäätään jollekin toiselle jotakin arvoa ja se on siten ylipäätään myytävissä, ja 2) että tämä yrityksestä myytäessä saatava hinta olisi mahdollisimman korkea. Nämä syyt tulee olla yrittäjän mielessä juurikin tässä järjestyksessä. Kohtaan 2 kannattaa kiinnittää huomiota vasta, kun kohta 1 on riittävän hyvin taklattu. Otan tässä kirjoituksessa kantaa muutamiin avainasioihin, jotka olen kokenut jollakin tapaa ajankohtaisiksi tai ovat muuten vaan erityisen tärkeitä. Lähtökohtaisesti vinkkini auttavat sinua kohdan 1 täyttymisessä, mutta välillisesti myös vaikuttavat usein olennaisesti kohtaan 2. Mikäli haluat kuulla tarkemmin yrityskauppaan valmistautumisesta, kannattaa tulla 23.5.2017 pidettävään maksuttomaan Omistajanvaihdos- ja yrityskauppailtaan OP Tampereen tiloihin. Olen siellä yhtenä asiantuntijana puhumassa aiheesta ja mukana on monia muitakin hyviä puheenvuoroja.

Yksi ehkä kaikkein keskeisin tekijä on liiketoiminnan täydellinen riippuvuus yrittäjän työpanoksesta. Tottahan jokainen yritys on riippuvainen sen tärkeimmästä henkilöstä eli yrittäjästä itsestään. Tietyissä yrityksen elinkaaren vaiheissa on edelleenkin täysin sallittua, että yrityksen toiminta käytännössä pysähtyy yrittäjän jäädessä vapaalle tai lomalle. Ongelmaksi tämä muodostuu siinä tapauksessa, mikäli yrityksessäsi asiat ovat edelleen näin kun alat miettimään yrityskaupan toteuttamista. Tällöin koko yrityskaupasta haaveileminen voi olla turhaa. Sen sijaan hyvissä ajoin ennen mahdollista yrityksen myymistä sinun tulisi miettiä keinot ja tehdä suunnitelmat, miten tilanteen saisi muutettua? Vaiheittainen muutos on tässäkin usein se viisasten kivi. Hyvä ensitavoite voi aluksi olla, että toiminta kestää yrittäjän viikon poissaolon eikä pysähdy siitä. Vähitellen alkaa riittää, että normaalipäivinä teet 7,5 tuntista työpäivää ja työt eivät enää siirry mukana joka ilta kotiin. Lopulta pystyt pitämään 5 viikkoa vuosilomaa ja viettämään aikaasi perheen kanssa, mutta liiketoiminta jatkuu pysähtymättä ja jopa kasvaa ja kehittyy samalla. Tämän asian ratkaiseminen on ensimmäinen iso mahdollistaja yrityksen myymiselle.

Toinen iso tekijä yrityksen myyntiin valmistautumisessa on pidemmän tähtäimen jatkuvuuden turvaaminen mahdolliselle uudelle omistajalle. Vaikka suomalaiset yrittäjät kuinka muuta väittävät, niin lopulta suurin osa haluaa yrityskauppatilanteessa aika pian lopettaa myös työvelvoitteen. Tämä ei useinkaan ole kuitenkaan ostajan intressien mukaista. Mitä pidemmän ajallisen välin pystyt rakentamaan yrityksen osakkeiden myymiselle ja työntekemisen lopettamiselle yhtiössä, sitä vahvemmilla olet uuden omistajan löytämisessä. Asia kuulostaa helpommalta, mitä sen toteuttaminen käytännössä onkaan. Monelle pitkän linjan yrittäjälle on iskostunut vuosien saatossa sellaiset toimintatavat ja rutiinit, ettei heistä yksinkertaisesti ole enää ulkopuolisen käskytettäväksi. Tällöin kannattaa esimerkiksi miettiä, pystyisikö yrityksestä myymään merkittävän vähemmistöosuuden jo hyvissä ajoin ennen varsinaista enemmistökauppaa. Tällöin joku muu taho, mahdollisesti yksi tai useampi avainhenkilö, olisi sitoutettu omistajuuden kautta yhtiöön hyvissä ajoin ja riski lopullisessa yrityskaupassa jää aina merkittävästi pienemmäksi.

Kolmantena tekijänä haluan nostaa esille dokumentaatioon liittyvän ongelman. Valtaosa yrityksestä niin sanotusti luonnollisesti syntyvästä dokumentaatiosta, kuten esimerkiksi tilinpäätös, kuvaa yhtiön toiminnan nykytilaa tai sen menneisyyttä. Yrityskaupassa ostaja on kuitenkin kiinnostunut menneisyyttä huomattavasti enemmän tulevaisuudesta ja tulevasta tuottopotentiaalista. Uskallan väittää, että jokaisella vähänkin pidempään toimineella yrittäjällä on pääkopassaan jonkinlainen suunnitelma siitä, miten toiminnan tulisi lähikuukausina ja jopa läpivuosina mennä. Ongelmana on, että harvassa pk-yrityksessä strategiaa tai liiketoimintasuunnitelmaa on koskaan laitettu paperille. Onhan toki mahdollista, että näitä asioita laitetaan paperille juuri ennen kuin yrityksen osakkeita ryhdytään kauppaamaan. Siinä vaan jostakin syystä tuppaa yleensä käymään niin, että tuota tarkoitusta varten laadituista dokumenteista tulee melkoisia myyntiesityksiä, joiden todenperäisyys ja toteutuskelpoisuus jää ns. omaan käyttöön tehtyjä suunnitelmia huomattavasti ohuemmaksi. Tämän käytäntö on useaan kertaan osoittanut. Jos taas yrityksellä on jo ennen mahdollista yrityskauppaa ollut johtamisen työkaluna liiketoimintasuunnitelmat ja budjettiseurannat, jotka on jollakin tarkkuustasolla pystytty menneinä vuosina toteuttamaan ja joita on sitten vuosittain päivitetty, on riski ostajan näkökulmasta tältäkin osin selvästi pienempi.

Tässä siis muutama nosto asioista, joita yrittäjän kannattaisi miettiä, mikäli haluaa jonakin päivänä saada kirsikan kakun päälle omasta uurastuksestaan. Jokainen suomalainen yrittäjä on eittämättä sen ansainnut, mutta valitettavan moni jäänyt nuolemaan näppejään. Mikäli sinua mietityttää, että mitähän nämä tarvittavat toimet olisivat sinun kohdallasi, niin käänny ihmeessä ulkopuolisen asiantuntijan puoleen. Vielä ei välttämättä ole myöhäistä. Tarvittavaa asiantuntemusta löytyy kyllä, jos vain olet valmis kuuntelemaan ulkopuolisen neuvoja ja vinkkejä. Osoitteesta pjmaa.fi löydät Pirkanmaalla ja PK-seudulla apua, ota yhteyttä ja järjestetään maksuton tapaaminen asiantuntijan kanssa. Tai jos kynnys ottaa yhteyttä on liian korkea, tule 23.5 maksuttomaan omistajanvaihdosiltaan, siellä on paikalla kymmeniä muitakin kaltaisiasi.

Teemu Kumpulainen
Kirjoittaja on PJ Maa Partners Oy:n toimitusjohtaja ja kokenut pk-yritysten liiketoiminnan kehittäjä