Rahaa riittää Suomessa yrityskauppoihin, kun vain sopivia ostokohteita olisi tarjolla

“Globaalisti rahastojen varat ovat kasvaneet yli 3 700 miljardiin euroon. Maailman johtava tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö Deloitte ennustaa, että kasvu jatkuu ja varojen määrä noin kaksinkertaistuu vuoteen 2025 mennessä.”
– Kauppalehti, 30.11.2020

Pääomasijoittajille Suomi näyttäytyy hyvänä markkinana sijoittaa pidempiaikaisiin sijoituksiin Suomen vakaan politiikan sekä hyvällä tolalla olevien yritysten ansiosta. Suomalaiset ovat globaalissa vertailussa hyvin koulutettuja sekä yhteiskunnan vakaus pienentää geopoliittista riskiä. Koronavuonna 2020 pk-sektorissa on sijoitettu isossa määrin esimerkiksi IT-alaan, verkkokauppoihin sekä logistiikkaan. Paljon aktiviteettiä on ollut myös infrastruktuurinpuolella. Vallitseva tilanne tulee muokkaamaan yrityskenttäämme varmuudella ja luo ostonpaikkoja useille toimialoille. Vahvoille yrityksille pääomien kasvu yrityskauppakentässä sekä koronan aiheuttama kysynnän vaihtelu, luo suuria mahdollisuuksia kasvuun.

Yrityskauppamarkkinan kannalta lisääntyvät resurssit pääomasijoituspuolella saattavat näyttäytyä jopa yritysten valuaatioiden kasvuna, mikä tietenkin lisää houkuttavuutta ainakin käynnistää erilaisia keskusteluja. Tyypillisesti yrityskauppojen paradigma on kuitenkin sellainen, että kun yrityksellä menee hyvin, sijoittaja haluaa sijoittaa, mutta omistaja ei halua myydä. Kun taas yrityksellä menee huonosti, omistaja haluaa myydä, mutta sijoittaja ei halua ostaa.

Tästä ajatusmaailmasta tulisi rypistellä irti ja nähdä yrityskaupoissakin aina askeleen pidemmälle. Mitään ei myöskään menetä, jos avaa pelin ja katsoo mitä voisi mahdollisesti syntyä. Maailmantalouden tilanteeseen on harvoin yrittäjällä mahdollisuutta vaikuttaa, esimerkkinä korona tuli markkinaan melko yllättäen. Tätä tilannetta tuskin nähtiin kesällä 2019. Tämän vuoksi hyvä yritys on aina myyntikunnossa. Myyntiin kannattaakin valmistautua monella tapaa ennakkoon. Oikea ajoitus on usein haastavaa ja siihen vaikuttaminen lähes mahdotonta, tulevaisuudesta kun emme tiedä.

 

Millainen sitten on sijoittajia kiinnostava yhtiö:

Mieleen tulee ainakin 5 asiaa. (On hyvä kuitenkin huomioida, että tämä listaus on tehty kypsiin yrityksiin sijoittavien pääomasijoittajien näkökulmasta. Start up -sijoittamisessa on omat lainalaisuutensa, ja niistä ehkä lisää jossakin toisessa yhteydessä.)

  1. Yritys on kasvu-uralla ja tuottaa positiivista kassavirta.
  2. Kaikkia olemassa olevia mahdollisuuksia ei ole vielä hyödynnetty
  3. Yhtiön tulevaisuus näyttää hyvältä ja ymmärrettävältä
  4. Nykyiset tuotantovälineet, tilat ja organisaatio ovat kunnossa
  5. Yhtiö ei ole liian riippuvainen nykyisestä yrittäjästä eikä yksittäisestä asiakkaasta tai alihankkijasta

Pääomasijoittajan mukaantulo ei tarkoita pelkästään rahan kaatamista ikkunoista kirstuun, vaan osaamisen ja uuden verkoston hyödyntämistä yhtiön kasvussa ja kehittämisessä. Hyvä yritys pystyy itse valitsemaan pääomasijoittajansa, mutta kuka on oikea pääomasijoittaja teidän yrityksellenne?