PK-yritykset suunnittelevat yritysostoja aikaisempaa enemmän, strategisessa suunnittelussa puutteita

Kauppakamarien teettämästä PK-hallitusbarometrista ilmenevien tutkimustulosten perusteella aikaisempaa huomattavasti suurempi määrä pk-yrityksiä on linjannut, että kasvaminen yritysostoin on heille varteenotettava vaihtoehto. Joka viides kyselyyn vastannut yritys harkitsi kasvua yritysostoin, mikä on merkittävän suuri luku ottaen huomioon yleisen taloudellisen tilanteen. Ylipäätään uutta liiketoimintaa ollaan lähiaikoina käynnistämässä jopa noin 40 prosentissa kotimaisista pk-yrityksistä.

Samaisesta kyselystä käy kuitenkin ilmi, että pk-yritysten strategisessa osaamisessa on vielä melko paljon kehitettävää. Strategisen johtamisen ja osaamisen merkitys korostuu juuri tällaisina taloudellisina aikoina etenkin niiden yritysten kohdalla, jotka ovat valmiita investoimaan uusiin liiketoimintoihin tai harkitsevat kasvamista yritysostoilla. Strateginen johtaminen ja liiketoimintojen pidemmän ajan suunnittelu on pk-yrityksissä usein vain hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla. Tämä asettaa erityisesti pk-yritysten hallituksille erittäin korkeita vaatimuksia koskien niiden kykyä tukea operatiivista johtoa strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tässä on kyselyn mukaan onnistuttu vaihtelevasti riippuen hieman siitä, millaisesta johtamisen osa-alueesta on kulloinkin ollut kysymys.

Edellä esitettyjen tulosten pohjalta lienee syytä nostaa esille kysymys, kenen vastuulla strateginen suunnittelu pk-yrityksissä ylipäätään on ja millaisia resursseja yrityksen toimitusjohtajalla on käytettävissään strategisessa johtamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä? Tarkasteltaessa pk-yritysten johtamista hieman lähemmin voidaan huomata, että hallituksen hyvät päätökset ja ammattimainen seuranta eivät yksin riitä menestyvän liiketoiminnan luomiseen. Hallituksella on toki tärkeä rooli, mutta yrityksessä kiinteämmin toimivien avainhenkilöiden strategisen osaamisen on samaan aikaan oltava lähes yhtä korkealla tasolla. Ilman toista ei toisestakaan usein ole kovinkaan suurta hyötyä. Yrityksen osaamisen, prosessien ja toimintamallien tulee tukea aktiivista hallitustyöskentelyä, jotta tulokset oikeasti realisoituisivat taloudellisena menestymisenä. Tälläkin hetkellä moni yrittäjä varmasti painii edellä kuvatun ongelman parissa miettien, miten tästä eteenpäin. Kuten edellä tehdyssä tutkimuksessa todettiin halua kasvaa ja kehittyä on, mutta kyky puolelle kaivattaisiin tukea. Kukapa osaisi tämän dilemman ratkaista?

Lisää vuoden 2015 valtakunnallisesta PK-hallitusbarometrista pääset lukemaan täältä.