PJ Maa Partners toimi myyjien avustajana kun osaaviin kasvuyrityksiin erikoistunut Korona Invest hankki 61 % vaativia julkisivukorjauksia tekevästä Etelä-Suomen Lähiökunnostajat Oy:stä.

Lähiökunnostajat on erikoistunut vaativiin julkisivujen perusparannuksiin ja yhtiöllä on vahva markkina-asema Etelä-Suomessa. Yhtiön perustajat Janne Sievänen ja Janne Kettumäki jatkavat yhtiössä merkittävinä vähemmistöomistajina. Yhteisenä tavoitteena on kasvattaa yhtiön liiketoimintaa merkittävästi sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen avulla.

Lähiökunnostajat on kilpailukykyinen ja luotettava korjausrakentamisen palveluntarjoaja. Yhtiön perustajilla on erinomaista osaamista sekä vuosikymmenten kokemus toimialalta. Haluamme tukea yrittäjiä yhtiön kasvutarinan toteuttamisessa. Korjausrakentamisen markkinanäkymät ovat suotuisat ja toimiala on yhteiskunnallisesti merkittävässä roolissa sekä energiatehokkuuden että asumisympäristön viihtyisyyden kannalta”, sanoo Korona Investin toimitusjohtaja Vesa Lehtomäki.

Yhtiö hallitukseen on valittu uusina jäseninä Vesa Lehtomäki, Kai Keituri ja Juha Hetemäki tukemaan yhtiön johdossa jatkavia yrittäjiä yhdessä sovittujen kasvutavoitteiden saavuttamiseksi.

”Yhtiöllä on kaikki edellytyksen asiakaskunnan laajentamiseksi ja liikevaihdon moninkertaistamiseksi nopealla aikataululla”, sanoo yhtiön hallituksen puheenjohtajana aloittanut Juha Hetemäki.

”Valitsimme Korona Investin kumppaniksemme toteuttamaan yhtiön kasvustrategiaa. Rahoituksen lisäksi uskomme hyötyvämme Koronan toimialaosaamisesta, verkostosta ja kokemuksesta meidän kokoisten yritysten nopeasta kasvattamisesta sekä kasvun esteiden poistamisesta”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Janne Sievänen.

Etelä-Suomen Lähiökunnostajat Oy on yksi merkittävimmistä julkisivujen perusparannusten palveluntarjoajista Etelä-Suomessa. Yhtiö tärkeimmät asiakkaat ovat kasvukeskuksissa sijaitsevat vuokratalo-, asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöt sekä isännöitsijätoimistot.