PJ Maa Partners toimi myyjien avustajana kaupassa, jossa Sentica osti kolme yhtiötä ja muodostaa infrarakennusalalle uuden merkittävän toimijan

 

PJ Maa Partners Oy avusti myyjiä kaupassa, jossa pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto osti enemmistöt kolmesta infrastruktuurirakentamisen erikoisosaajasta. Sijoituksen kohteena olevat Kanta-Kaivu Oy, Cendigo Oy ja Kallionporaus Arto Soininen Oy yhdistyvät järjestelyssä saman emoyhtiön alle. Kohdeyhtiöiden avainhenkilöt jatkavat uuden kokonaisuuden merkittävinä vähemmistöomistajina.

Kanta-Kaivu, Cendigo ja Kallionporaus Arto Soininen ovat erikoistuneet toteuttamaan vaativia maarakentamisen, viherrakentamisen ja louhinnan erikoistöitä Uudenmaan alueella. Yhtiöillä on yhteensä yli 50 vuoden kokemus infrarakentamisesta, ja ne ovat vakiinnuttaneet asemansa alan luotettavimpina kumppaneina haastavissa erikoisosaamista edellyttävissä projekteissa. Toiminnan lähtökohtana on aina asiakastyytyväisyys, joka saavutetaan toteuttamalla asiakkaiden toiveita laadukkaalla työnjäljellä ja sovitussa aikataulussa. Korkealaatuisen palvelun taustalla on huolellisesti koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä erinomainen ja nykyaikainen oma kalusto. Järjestelyn myötä Suomen infrarakennussektorille syntyy uusi, merkittävän markkina-aseman saavuttava toimija: uuden kokonaisuuden liikevaihto on yli 20 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 100 alan ammattilaista.

”Ympäristörakentamisen markkinan näkymät ovat suotuisat erityisesti korjausrakentamisen vahvan kasvun johdosta. Lisäksi panostus viherrakentamisen osuuteen kaikissa rakennusprojekteissa lisääntyy jatkuvasti. Louhinta-alalla vaativan työn määrä ja sen myötä kysyntä erikoisosaamiselle kasvavat väestön keskittyessä tiheästi asutuille kaupunkialueille. Kanta-Kaivu, Cendigo ja Kallionporaus Arto Soininen muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka pystyy tarjoamaan asiakkailleen entistä tehokkaampaa ja kokonaisvaltaisempaa palvelua kaikilla näillä osa-alueilla. Tavoittelemme lähivuosina 50 miljoonan liikevaihdon kokoluokkaan kasvamista sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen kautta.”, linjaa Sentica Partnersin sijoitusjohtaja Timo Sarkki.

Uuden emoyhtiön toimitusjohtajaksi on nimitetty Juha Saapunki, jolla on vankka näkemys yhtiön vahvuuksista: ”Nämä yhtiöt, joilla on pitkä ja menestyksekäs historia, luovat erinomaisen pohjan nyt rakennettavalle suuremmalle kokonaisuudelle. Koko, vankka ammattitaito ja huippuluokan luotettavuus hyödyttävät asiakkaitamme entistä laajemmissa ja vaativammissa palvelukokonaisuuksissa.”. Kanta-Kaivun, Cendigon ja Kallionporaus Arto Soinisen toimitusjohtajat jatkavat avainasemassa uudessa kokonaisuudessa, ja jakavat vision vahvasta kasvupolusta. ”On upeaa päästä 22 vuoden yrittäjyyden jälkeen rakentamaan vielä vahvempaa ja palveluiltaan monipuolisempaa kokonaisuutta.”, toteaa Kanta-Kaivun toimitusjohtaja Harri Kantanen.

Lisätietoja: Sijoitusjohtaja Timo Sarkki, Sentica Partners Oy, Puhelin: 040 744 6252, Sähköposti: timo.sarkki@sentica.fi

Toimitusjohtaja Juha Saapunki, Sentikaivu Oy, Puhelin: 0500 414 458

Toimitusjohtaja Harri Kantanen, Kanta-Kaivu Oy, Puhelin: 0400 424 005

Toimitusjohtaja Heikki Kaurila, Cendigo Oy, Puhelin: 0400 662 346

Toimitusjohtaja Arto Soininen, Kallionporaus Arto Soininen Oy, Puhelin: 0400 793 804

 

Kanta-Kaivu Oy

Kanta-Kaivu on vuonna 1993 perustettu infrarakentamiseen keskittyvä yhtiö, jonka palveluihin kuuluvat mm. maa-ja pohjarakentaminen, salaojaviemäri-, putki- ja vesieristystyöt, viher- ja kivirakentaminen, kunnallistekniset työt, louhinta, kiilaus sekä purkutyöt. Yhtiö tarjoaa myös erilaisia rakentamiseen, kuljetuksiin ja murskaan liittyviä palveluita. Yhtiö toimii pääasiassa Uudenmaan alueella ja työllistää 75-90 ammattilaista. www.kantakaivu.fi

Cendigo Oy

Cendigo on vuonna 1996 perustettu viherrakentamiseen erikoistunut yhtiö, jonka palveluihin kuuluvat mm. ympäristörakentaminen, vesi- ja viemärijärjestelmät, istutukset, kivetykset sekä erilaiset maanrakennus- ja pihatyöt. Yhtiö toimii pääkaupunkiseudulla ja työllistää keskimäärin 40 ammattilaista. www.cendigo.fi

Kallionporaus Arto Soininen Oy

Kallionporaus Arto Soininen on vuonna 2001 perustettu louhinta-alan yhtiö, jonka palveluihin kuuluvat mm. louhinta, räjäytys, kiilaus, purkutyöt, lujitus sekä kone- ja kalustovuokraus. Yhtiö toimii pääasiassa Etelä-Suomessa ja työllistää noin 20 ammattilaista. www.kallionporaussoininen.fi

Sentica Partners Oy

Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten ja pienten kotimaisten yritysten omistamiseen sekä aktiiviseen kehittämiseen. Sentica hallinnoi yhteensä noin 300 miljoonan euron pääomia ja sijoittajina ovat pääasiallisesti suomalaiset institutionaaliset sijoittajat sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot. www.sentica.fi