PJ Maa Partners Oy:n tiimi vahvistuu uuden yhtiörakenteen myötä

PJ Maa Partners Oy yhtiöittää osan liiketoiminnoistaan PJ Maa Consulting Oy:lle. Tämän järjestelyn yhteydessä KTM Satu Kangas on kutsuttu osakkaaksi PJ Maa Consulting Oy:öön 1.5.2014 alkaen. Satun vastuualueena yhtiössä ovat omistaja-arvon kasvattamiseen liittyvät palvelut, jotka sisältävät erilaisia liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Tyypillisesti omistaja-arvon kasvattamisen palvelut liittyvät osaksi PJ Maa Partners Oy:n tarjoamia yritysjärjestelypalveluita. Satu on aikaisemmin toiminut sekä yrittäjänä että ulkopuolisena liikkeenjohdon asiantuntijana lukuisille suomalaisille pk-yrityksille.