PJ Maa Partners Oy järjesteli Jatkopolut Oy:n kaupan

PJ Maa Partners Oy toimi myyjän avustajana Jatkopolut Oy:n ja Folmerin välisessä osakkeiden kaupassa. Jatkopolut Oy on vuonna 2007 perustettu kuopiolainen yritys, jonka perustajaosakkaat ja yrittäjät Tommi Holopainen ja Tommi Laitinen jatkavat yrityksen operatiivisessa johdossa ja osakkaina Folmerin omistaessa jatkossa enemmistön yhtiön osakekannasta. Folmer valikoitui parhaaksi tahoksi yhtiölle ja sen omistajille jatkoa ajatellen. Yrittäjät eivät ensisijaisesti etsineet pääomasijoittajaa, mutta katsoivat yhtiön kannalta parhaaksi ratkaisuksi yhdistyä kumppanin kanssa, joka voi tukea yhtiötä sen tavoitteiden saavuttamisessa sopivalla tavalla. Ohessa lehdistötiedote kauppaan liittyen.

PJ Maa Partners Oy