PJ Maa Partners mukana Tekesin innovaatiosetelin palveluntuottajana

Tekes kannustaa suomalaisia pk-yrityksiä hankkimaan innovaatiopalveluita ja -osaamista uuden hiljattain lanseeratun innovaatiosetelin avulla. PJ Maa Partners on mukana yhtenä palveluntuottajana innovaatiopalveluita hankkiville pk-yrityksille.

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Innovaatiosetelin voi käyttää innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen, kuten PJ Maa Partnersin palveluiden, hankintaan. Näitä voivat olla mm. yritysjärjestelyn suunnittelu, rahoituksen suunnittelu tai liiketoiminnan uudistamisen suunnittelu, mikäli sisältö muilta osin täyttää innovaatiosetelin reunaehdot. Innovaatiosetelin arvo on 5000€+alv ja tukiprosentti on 100%.

Lista Tekesin hyväksymistä palveluntarjoajista löytyy täältä.

Mikäli olet epävarma, mihin kaikkeen innovaatioseteliä voidaan käyttää, ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme Teemu Kumpulaiseen (044 577 0522) tai Enna Paloseen (050 351 6600).