Omistajanvaihdos yrityksessä vaatii johtajuutta

Suomessa tultaneen tekemään vuonna 2017 enemmän yritysten omistajanvaihdoksia kuin vuosikausiin. Tilastojen valossa edellisen kerran ollaan oltu nykyisessä vauhdissa vuonna 2008. Omistajanvaihdos on yrityksen arvoissa, rakenteissa, toimintatavoissa, henkilökunnan parissa sekä asiakaskunnassa käynnistyvä muutosprosessi, joka vaatii merkittävää johtajuutta. Kauppahinnaltaan yli miljoonan euron kokoisista myytävistä yrityksistä vain harva päätyy puhtaasti uudelle yksittäiselle yrittäjälle. Yrityksen arjessa totuttu meno mahdollisesti muuttuu, kun yrittäjätoimitusjohtaja myy yrityksensä esimerkiksi teolliselle ostajalle tai pääomasijoittajalle.

Yrittäjyys, joka on ollut omistajalle elämäntapa, on viitoittanut omistajanvaihdoksen kohteena olevan yrityksen kehitystä kenties vuosikymmeniä. Yrityskulttuuri on rakentunut yritykselle kasvonsa antaneen omistajan ympärille. Omistajajohtajan tiedetään tekevän yrityksen päätökset ja tarjoavan työn tekemisen ja siinä onnistumisen edellytykset työntekijöilleen. Hänen myös tiedetään kantavan päätöksistään vastuun. Tähän kasvolliseen johtajuuteen työntekijöiden on helppo samaistua. Se on johtamista edestäpäin parhaimmillaan – ajankohtaisesti todeten ”Koskelan malliin”.

Arvion mukaan noin 30 prosentissa Suomessa tehdyistä yli miljoonan euron kokoisista yrityskaupoista on mukana joku pääomasijoittaja. Pääomalähtöinen johtaminen numeroiden kautta ja kvartaalitalouden ehdoin, harvoin riittää sellaisenaan työntekijöille samanlaiseksi sitoutumisen alustaksi kuin kasvollinen yrittäjä. Ei auta, että palkitsemisjärjestelmä olisi hiottu kuinka hyväksi tahansa. Yrityksen haltuunottoon eivät riitä raha, lennokas visio, eikä edes hallitusammattilaisilla miehitetty hallitus strategioineen, ellei henkilöstöä saada mukaan. Henkilökunnan innostaminen muutoksessa vaatii johtajuutta, jonka tuomisessa yrityksen ulkopuolelta on moni epäonnistunut. Ulkopuolelta tuleva johtaja saattaa ajautua johtamaan euroilla ja jää helposti alaisilleen ja koko henkilökunnalle etäiseksi. Tällaisen johtajan luomaan ympäristöön alaisten on äärimmäisen vaikea samaistua, saatikka sitoutua annettuihin tavoitteisiin.

Mikä sitten ratkaisuksi, jotta johtajuuskriisiltä vältyttäisiin? Yrityksen luopumista harkitsevan yrittäjän kannattaa aloittaa omistajanvaihdokseen valmistautuminen hyvissä ajoin. Henkilöstövalintoihin liittyviä ratkaisuja voidaan tehdä usein etukäteen, jotta muutos omistajanvaihdoksen yhteydessä olisi mahdollisimman pieni. Varmistamalla yrityksen operatiivisen toiminnan saumaton jatkuvuus ja työntekijöiden tulevaisuus hyvissä ajoin etukäteen, on todennäköisyys omistajanvaihdoksen onnistumiselle merkittävästi suurempi. Luopumista edesauttaa tieto siitä, että yritystä jatkossakin johtaa sen arvot ja kulttuurin sisäistänyt johto. Tämä lisää varmasti yrityksen arvoa myös ostajan silmissä. Erästä pääomasijoittajaa lainaten, onnistuneimpia sijoituskohteita ovat sellaiset yritykset, joissa johto tulee kaupan mukana.

Riku Nissilä

Kirjoittaja toimii neuvonantajana yritysjärjestelyissä keskittyen henkilö- ja johtamisratkaisuihin