Muutoksia PJ Maan organisaatiossa – Laura Saukkola aloittaa analyytikkona

PJ Maa Partnersin organisaatio vahvistuu uudella analyytikolla, kun Laura Saukkola aloittaa yhtiön asiantuntijatiimissä uutena jäsenenä. Laura on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2019 pääaineenaan yritysjuridiikka ja vero-oikeus. Laura on erikoistunut erityisesti yhtiöoikeuteen, joten hänen tausta ja osaaminen palvelevat hyvin PJ Maan palvelutarjontaa ja nykyistä markkinoilta tulevaa kysyntää. Laura on työskennellyt aiemmin muun muassa finanssialalla suuren finanssikonsernin palveluksessa ja viimeisimmässä tehtävässään hän hoiti erityisesti haastavampia kuolinpesätapauksia. Lisäksi Laura on ollut mukana Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa Osakeyhtiölain muutostarve -lakihankkeessa, jossa kartoitettiin voimassa olevan osakeyhtiölain ajantasaisuutta ja sen pohjalta tehtiin useita ehdotuksia OYL:n muutostarpeista. Laura on työskennellyt myös projektitutkijana Tampereen yliopistolla.

 

Samassa yhteydessä edellisten muutosten yhteydessä avuksi saatu ja M&A-managerina toiminut Jussi Reijonen siirtyy eteenpäin uusiin haasteisiin. Yhtiö kiittää Jussia panoksesta PJ Maan hyväksi ja toivottaa hänelle menestystä tulevissa tehtävissä.