Mitä on menestys?

Näissä kirjoituksissa menestystä tarkastellaan pääsääntöisesti liike-elämän ja yritysten sekä niiden omistajien taloudellisesta näkökulmasta. Usein tarkastelut liittyvät omistajavaihdoksiin. Tällöin mittareita ovat liikevaihdon kasvu, kannattavuus, arvonnousu, tulevaisuuden odotukset tai sijoitetun pääoman tuotto. Poikkeuksetta eurot tulevat edellä.

Välillä on hyvä palauttaa mieliin, että menestystä ja menestymistä voi tarkastella paljon laajemmastakin näkökulmasta. Menestyä voi opiskelussa, urheilussa, politiikassa, sosiaalisissa suhteissa tai vaikkapa puutarhan hoidossa. Vanhemmuus ja perhe-elämä ovat mielestäni yksi merkittävimmistä elämänalueista, joilla voi onnistua hyvin tai vähemmän hyvin.

Se, mikä milloinkin omassa mielessä menee kärkenä, on valinta ja priorisointikysymys. Omat elämänarvot vaikuttavat taustalla, mutta suuri merkitys on työ- ja liiketoimintaympäristön arvostuksilla, toimintamalleilla ja odotuksilla. Akateeminen ympäristö arvostaa opinnäytteitä ja tutkimustuloksia, pääomasijoittajat maksimoivat taloudellisia tuottoja. Molemmilla tahoilla tarvitaan tasapainottelua työnteon ja muun elämän välillä. Horjahtelut tasapainottelussa näkyvät liian usein uupumisina, burn-outeina, avioeroina tai konkursseina ja työttömyytenä.

Yrittäjät ovat tässä tarkastelussa oma lukunsa. Erityisesti maatalousyrittäjillä tasapainoilu viljelyn, tilan ylläpidon ja muiden elämänalueiden välillä on hankalaa. Kokonaisuuden ylläpidossa aika ei useinkaan kaikkeen riitä. Sato ja samalla oma henkilökohtainenkin talous saattavat kärsiä ja silloin tarvitaan yhteiskunnan tukea. Yrittäjyydestä pidetään silti kynsin ja hampain kiinni, koska se on, ja on aina ollut, koko elämänsisältö ja -tapa sukupolvesta toiseen. Osakeyhtiömuotoisessa yrittäjyydessä, toisin kuin maataloudessa, henkilökohtainen talous on enemmän erillään ja turvassa suhdanneheilahteluilta tai tappiollisilta hankkeilta. Tästä huolimatta taloudellisen voiton tavoittelussa tasapainoisen perhe-elämän ja henkilökohtaisen terveyden takuumiehenä ei kuitenkaan ole yhteiskunta vaan yrittäjä itse.

Yrityskaupan kannalta on myös hyvä huomioida, että yrityksen arvoon voi vaikuttaa negatiivisesti, jos yrittäjä on tehnyt töitä yhtiöön kellon ympäri ja pitänyt kaiken tietotaidon vain oman päänsä sisällä. Ostaja tuskin on halukas jatkamaan toimintaa vastaavalla tavalla. Omistajanvaihdos usein edellyttää lisätyövoiman palkkaamista ja uudenlaista työnjakoa. Myös tietotaidon ja vastuun jakaminen yrityksen sisällä vaikuttaa yrityksen arvoon positiivisesti. Jos kaikki tieto ja osaaminen on keskittynyt yrittäjälle, on niiden siirtäminen ostajalle huomattavasti haastavampaa.

Yrittäjän hyvinvointi ja jaksaminen on yrityksen etu, mikä voi johtaa menestykseen monellakin elämän osa-alueella.

Miten sinä menestyt eri elämänalueilla?

Riku Nissilä
Kirjoittaja toimii neuvonantajana yritysjärjestelyissä keskittyen henkilö- ja johtamisratkaisuihin