MBA Enna Palonen nimitetty PJ Maalle 1.12.2015 alkaen

MBA Enna Palonen on nimitetty PJ Maa Partners Oy:öön Business Development Manageriksi 1.12.2015 alkaen.

Ennalla on yli kymmenen vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijatehtävistä pk-yritysten parissa. Vahvana osaamisalueena ovat julkisten rahoituselementtien, kuten Tekes-rahoituksen hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisen tukena, liiketoiminnan suunnittelu sekä kehityshankkeiden suunnittelu ja projektinhallinta.