Marjo on toiminut pitkään yritystoimintaan liittyvissä johdon konsultoinnin tehtävissä keskittyen erityisesti arvonlisäverotukseen sekä elinkeino- ja tuloverotuksen erityisalueeseen sekä yritysjärjestelyihin liittyviin konsultointeihin. Lisäksi hän on toiminut useita vuosia taloushallintopalveluita tuottavien yhtiöiden johtotehtävissä. Marjo on ollut mukana useissa yhtiöiden toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvissä toimeksiannoissa. Tarkasteluissa on keskitytty selvittämään toiminnan muutoksen vaikutuksia yhtiön hallintoon ja talouteen sekä kartoittamaan muutoksista aiheutuneet veroseuraamukset. Konsultointitehtävien ohella Marjo toimii myös kouluttajana erityisalueenaan arvonlisäverotus.