Laura on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2019 pääaineenaan yritysjuridiikka ja vero-oikeus. Laura on erikoistunut erityisesti yhtiöoikeuteen. Laura toimii PJ Maalla analyytikkona. Aiemmin Laura on työskennellyt muun muassa finanssialalla suuren finanssikonsernin palveluksessa ja viimeisimmässä tehtävässä hoiti erityisesti haastavampia kansainvälisiä ja sisäkkäisiä kuolinpesiä. Lisäksi Laura on ollut mukana Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa Osakeyhtiölain muutostarve -lakihankkeessa, jossa kartoitettiin voimassa olevan osakeyhtiölain ajantasaisuutta ja sen pohjalta tehtiin useita ehdotuksia OYL:n muutostarpeista. Laura on työskennellyt myös projektitutkijana Tampereen yliopistolla.