Käsi ylös ne, jotka haluavat kasvaa!

Yhtiön liiketoiminnan kasvattaminen on monen yrittäjän tavoitteena. Myös Finnvera peräänkuuluttaa, että Suomen talouden kannalta on tärkeää, että pk-yrityssektori kasvaa ja kansainvälistyy. Yrityskoko kun tuo tehokkuutta ja voimaa kilpailussa.

Mistä kasvuyrityksille sitten saadaan tarpeeksi vauhtia? Perinteistä orgaanista kasvua voidaan luoda kasvattamalla yrityksen myyntiä mm. uusien tuotteiden tai asiakkuuksien kautta, skaalaamalla liiketoimintaa uusille markkina-alueille tai poistamalla kasvua hidastavia pullonkauloja esim. tuotannon tai henkilöresurssien vahvistamisen kautta.

Mikäli orgaaninen kasvuvauhti ei kuitenkaan riitä, kannattaa yhtiön kasvun tueksi harkita yritysostoja. Omistajien yhtiölle asettamat kasvutavoitteet määrittelevät riittääkö niiden saavuttamiseksi orgaaninen kasvu vai edellyttääkö tavoitteiden saavuttaminen mahdollisesti myös yritysostoja. Yritysotot mahdollistavat tyypillisesti nopeamman kasvun, kuin mihin orgaanisesti päästään. Yritysostojen kautta pk-yritykset pystyvätkin usein kertaharppauksella kattamaan suuremman osan arvoketjusta, haukkaamaan markkinaosuutta tai kasvattamaan liikevaihtoaan.

Millaisia hyötyjä ostetaan?

Yrityksen strategia luo lähtökohdan sille, minkälainen liiketoiminta voi tukea yrityksen kasvua ja luoda kilpailuetua. Tyypillisiä yritysoston ajureita ovat esimerkiksi:
1. Maantieteellinen kasvu
Yrityskaupan kautta liiketoiminnan laajentaminen tai vahvistaminen uusille maantieteellisille alueille (kansainvälistyminen)
2. Markkinakanavat
Tuotteiden ja palveluiden vieminen uusiin markkinakanaviin
3. Laajemman arvoketjun kattaminen
Asiakkaalle merkittävämpänä kumppanina toimiminen laajemman arvoketjun kattamisen kautta
4. Osaaminen ja resurssien kasvattaminen
Tietotaidon, erikoisosaamisen tai vaikeasti hankittavan henkilöstön saaminen yhtiöön
5. Tuotekehitys, teknologiat ja IPR
Tuotekehityksen ajallinen nopeuttaminen, edistyneen teknologian tai IPR oikeuksien hankkiminen
6. Uudet asiakkuudet
Asiakaskannan kasvattaminen uusien asiakkuuksien kautta
7. Tuote- ja palvelutarjoaman laajentaminen
Palvelutarjoaman laajentaminen ja mahdollinen ”ristiinpölytys” asiakkuuksien välillä
8. Uudelle toimialalle laajentaminen
Liiketoiminnan laajentaminen uudelle toimialalle (erityisesti nykyisen toimialan kasvun pysähtyessä)
9. Kilpailuaseman vahvistaminen
Oman markkina-aseman vahvistaminen ostamalla kilpailija pois markkinoilta
10. Yhtiön koko
Yhtiön koon kasvattaminen ja markkina-aseman vahvistaminen

Miten hyödyt tunnistetaan?

Useimmiten yritysosto on tunnistettujen synergiahyötyjen yhdistelmä. Jotta ostaja kuitenkin ensin pystyy muodostamaan käsityksen mahdollisista hyödyistä omalle yhtiölleen, olisi oston kohteena olevasta yhtiöstä hyvä olla kirjallinen materiaali, jossa kuvataan yhtiön liiketoimintaa. Materiaalin perusteella ostajan on helppo peilata sitä omaan liiketoimintaansa ja muodostaa ymmärrys siitä, mitä ollaan ostamassa ja mitä synergiaetuja ja kasvumahdollisuuksia oston kautta saavutetaan. Mitä selkeämmin hyödyt voidaan tunnistaa, sitä helpompi ostajan on kyseinen yritys ostaa.

Jos yritysostoilla kasvaminen on yhtiötänne kiinnostava kasvuvaihtoehto, tule juttelemaan siitä millainen ostokohde voisi olla yhtiöllenne potentiaalinen. Toimimme yrityskauppakentässä ja tutkaamme osuu jatkuvasti eri toimialojen yhtiöitä laidasta laitaan.

Nyt voit laskea käden, siirtää sen näppäimistölle ja naputtaa minulle sähköpostin, jos haluat jutella aiheesta lisää.

Enna Palonen
Kirjoittaja yhdistää yritysten myyjiä ja ostajia