HM Jussi Reijonen on nimitetty PJ Maa Partners Oy:öön Junior Analystiksi 1.4.2017 alkaen

Jussi Reijonen on aloittanut PJ Maa Partnersilla Junior Analystinä. Jussi on tiimimme nuorin asiantuntija, mutta nuoresta iästään huolimatta hän on työskennellyt tilintarkastajana ja johdon konsultoinnin parissa. Laajan rahoitus- ja laskentatoimen taustansa vuoksi Jussin vahvuusalueena ovatkin rahoitusjärjestelyt sekä yritysjärjestelyiden rahoitussuunnittelu ja toteutus. Jussin vahvuutena on hänen kykynsä pukea vaikeatkin asiat helposti ymmärrettävään muotoon. Koulutukseltaan Jussi on hallintotieteiden maisteri.