Einhell Finland Oy:n osakekanta on myyty Einhell Germany AG:lle

PJ Maa Partners toimi myyjän avustajana järjestelyssä, jossa Einhell Germany AG hankki Einhell Finland Oy:n osakkeet Timo Harjulta 1.11.2022. Einhell Finland Oy eriytyi Kauppahuone Harju Oy:stä omaksi yhtiökseen osana yritysjärjestelyä.

Einhell kehittää ja myy huipputeknisiä työkaluja tee-se-itse-ihmisille, puutarhaharrastajille ja muille käsistään käteville. Laaja tuotevalikoima kattaa erilaisia työkaluja ja laitteita kotiin, puutarhaan, talliin sekä verstaaseen. Einhell Finland Oy vastaa Einhellin työkalujen maahantuonnista ja jakelusta Suomessa.

”20 vuoden yhteistyömme aikana teimme Einhellistä tunnetun ja luotetun tee-se-itse-ihmisten työkalumerkin Suomessa. Kiitän Saksan Einhelliä ja yhteistyökumppaneita yhteisestä matkasta sekä toivotan Einhell Finland Oy:lle menestystä myös jatkossa osana kansainvälistä Einhell-konsernia”, toteaa yrittäjä Timo Harju.

Einhellin liiketoimintaan keskittynyt Kauppahuone Harjun henkilökunta jatkaa Einhell Finland Oy:n palveluksessa ja yhtiön toiminta jatkuu Myllypurokadulla Tampereella.

Einhell Germany AG on vuonna 1964 perustettu saksalainen pörssinoteerattu yhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Landau an der Isarissa, Saksassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 927 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1800 henkilöä 43 maassa.

10.11.2021

A German stock-exchange listed company Einhell AG has acquired Einhell Finland Oy

PJ Maa Partners acted as an advisor for the seller in the arrangement where Einhell Germany AG acquired the shares of Einhell Finland Oy from Timo Harju on November 1, 2022. Einhell Finland Oy diverged from Kauppahuone Harju Oy into its own company as part of the corporate reorganization process.

Einhell develops and sells high-tech tools for do-it-yourself people, garden enthusiasts and other handy people. The wide range of products covers various tools and equipment for the home, garden, stable and workshop. Einhell Finland Oy is responsible for importing and distributing Einhell’s tools in Finland.

”During our 20 years of cooperation, we have made Einhell a well-known and trusted tool brand for DIY people in Finland. I thank Einhell Germany and the partners for the joint journey, and I wish Einhell Finland Oy a continuing success as part of the international Einhell Group”, says entrepreneur Timo Harju.

Kauppahuone Harju’s staff will continue to work for Einhell Finland Oy and the company’s operations and premises will stay at Myllypurokatu in Tampere.

Einhell Germany AG is a German stock-exchange listed company established in 1964, with headquarters in Landau an der Isar, Germany. The group’s turnover in 2021 was approximately EUR 927 million and it employs approximately 1,800 people in 43 countries.