Alkaako sukupolvenvaihdos olla ajankohtainen yrityksessäsi?

Suomessa on tällä hetkellä noin 290 000 yksityistä osakeyhtiötä, joista pk-yritysten osuus on liki 100% (99,9%). Tälläkin hetkellä Suomessa on lähes 50 000 yritystä, jotka ovat kymmenen vuoden kuluessa jo puhtaasti yrittäjän iän vuoksi omistajanvaihdoksen edessä. Sukupolvenvaihdos nousee ajankohtaiseksi kysymykseksi vuosittain noin 5 000 yrityksessä, kun eläkeikää lähestyvät yrittäjät etsivät yritystoiminnalleen jatkajaa. Omistajanvaihdoksia tehdään silti vuosittain vain noin 4 000 kappaletta, joista sukupolvenvaihdoksien osuus on vajaa 15%*.

Hyvin usein perheyritysten tietämys sukupolvenvaihdoksen toteutustavoista, rahoitusmahdollisuuksista sekä verohuojennuksista on vähäistä. Olen törmännyt tilanteisiin, joissa sukupolvenvaihdosta suunnitteleva yrittäjä ja pääomistaja on jo myynyt yritystoiminnassa mukana olevalle lapselleen osakkeita vuosia aiemmin, jolloin sukupolvenvaihdokseen tarkoitettuja verohuojennuksia olisi voinut jo soveltaa. Vasta, kun eläkeikää lähestyvä pääomistajayrittäjä on luopumassa jäljellä olevasta omistuksestaan, on sukupolvenvaihdos otettu perheen sisällä puheeksi ja tultu keskustelemaan asiantuntijan kanssa järjestelyn toteutustavoista.

Sukupolvenvaihdoksessa se oleellisin ero tavalliseen yrityskauppaan verrattuna on verohuojennukset, joita voi saavuttaa tietyin ehdoin. Usein sukupolvenvaihdos toteutetaan pienemmällä kauppahinnalla, lahjoituksena tai erilaisena variaationa näiden välillä. Saavutettavista verohuojennuksista huolimatta yksi suurimmista sukupolvenvaihdosta suunnittelevan perheyrityksen huolenaiheista on järjestelyn rahoittaminen.

Tyypillisesti sukupolvenvaihdosta suunnittelevat perheyritykset toimivat pääomavaltaisilla aloilla, joissa yhtiön osakkeiden arvo eli maksettava kauppahinta huojennuksista huolimatta on jatkajalle suuri. On kuitenkin olemassa monenlaisia ratkaisuja ja esijärjestelyjä siihen, että jatkajan on mahdollista lähteä yrittäjäksi. Yhtiön tasetta voidaan keventää ylimääräisestä varallisuudesta ja osapuolet voivat sopia kauppahinnan maksuajasta. Kaikkia osakkeita ei välttämättä tarvitse myöskään ostaa kerralla, vaan sukupolvenvaihdoksen voi toteuttaa myös portaittain.

Jos omistajanvaihdos alkaa tulla yrityksessäsi ajankohtaiseksi ja perhepiiristäsi voisi löytyä sopiva jatkaja, suosittelen olemaan ajoissa yhteydessä asiantuntijaan, jotta sukupolvenvaihdoksen valmistautumiseen ja suunnitteluun jää riittävästi aikaa. Koska sukupolvenvaihdoksen toteutustapoja samoin kuin rahoitus- ja rakennevaihtoehtojakin on useita, konsultoimalla asiantuntijaa löydätte todennäköisemmin molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun.

Luopujaan ja jatkajaan sovellettavista verohuojennussäännöistä voit lukea lisää aiemmasta blogipostauksesta.

Laura Saukkola

Kirjoittaja on PJ Maa Oy:n M&A Manager ja yritysjärjestelyiden ja sukupolvenvaihdosten parissa työskentelevä asiantuntija.

*Sukupolvenvaihdoksia toteutetaan keskimäärin noin 637 kappaletta vuosittain. Sukupolvenvaihdosten määrä oli suurin lähivuosista vuonna 2018, jolloin niitä tehtiin 770. Vuonna 2019 sukupolvenvaihdoksia tehtiin 684 kappaletta, mutta vuonna 2020 määrä putosi 602:een. Ennakollisten tietojen mukaan vuonna 2021 suomalaisissa perheyrityksissä toteutui 494 sukupolvenvaihdosta. Sukupolvenvaihdosten tilastoinnin pidempi viive johtuu lahja- ja perintöveroaineiston hitaammasta kertymästä. Aineisto täydentyy takautuvasti verotuspäätösten valmistuttua ja siten vuoden 2021 julkaistu ennakkotieto voi tarkentua ylöspäin.