Ajankohtaista yrityskaupparintamalla 2.0

Tämä artikkeli on jatkoa aiemmalle tammikuussa 2022 kirjoittamalleni kirjoitukselle ”Ajankohtaista yrityskaupparintamalla”.

Makrotaloudellinen ympäristö ja yritysjärjestelymarkkina ovat muuttuneet merkittävästi alkuvuoden 2022 jälkeen. Ensinnäkin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen heijastevaikutukset ovat olleet huomattavia. Aiemmassa kirjoituksessa (julkaistu 1/2022) totesin muun muassa, että talouden hyvä vire ja nollakorkoympäristö ovat johtaneet yritysjärjestelymarkkinan vilkastumiseen, korkeat arvostustasot hiertävät ostajia ja yrityksien taseet ovat erinomaisessa kunnossa.

Tämä kaikki edellä mainittu oli siinä tilanteessa ihan totta, mutta kuka olisi arvannut, että kuinka moni näistä tekijöistä on kirjoitushetkestä vajaan kahden vuoden päästä täysin toisessa asennossa. Talouden hyvä vire on vaihtunut lukuisiin epävarmuustekijöihin, ja erityisesti euroalueella sekä Suomessa kehitys on ollut laaja-alaisesti vaisua. Euriborit huitelevat 4 % paikkeilla ja inflaatio on laukannut voimakkaana jo pidempään, mikä on heijastunut yrityksien marginaaleihin ja kuluttajien lompakoille.

Tuon edellisen kirjoitukseni jälkeen arvostustasot ovat maltillistuneet kautta linjan niin listatuissa kuin listaamattomissakin yhtiöissä, ja enää arvostustasot eivät ole ostajia eniten hiertävä tekijä. Tilalle on noussut selkeä varovaisuus toteuttaa järjestelyitä. Ostajien varovaisuus ja varpaillaan oleminen on sinällään ymmärrettävää ja loogista, koska luonnollisesti halutaan keskittyä omaan toimintaan ja tarkkailemaan tilanteen kehittymistä sivusta. Toisaalta näissä tilanteissa laadukkaan yhtiön hankkiminen maltillisemmalla arvostustasolla voisi olla erittäin järkeenkäypä investointi. Tämä vaatii tietysti sen, että ostajan oma taloudellinen tilanne on vakaa ja järjestelyyn on saatavilla rahoitus kohtuullisin ehdoin.

Vaikeassa talousympäristössä ja korkean inflaation olosuhteissa yritysten kilpailuedut ja hinnoitteluvoima korostuvat. Laadukkaat ja hinnoitteluvoimaa omaavat yhtiöt pärjäävät edelleen vähintään kohtuullisesti, kun taas heikossa arvoketjuasemassa olevilla yhtiöllä on vaikeaa erityisesti tietyillä toimialoilla. Mielestäni on aiheellista esittää kysymys, että miksi hyvin hoidettua ja terveen liiketoiminnan omaavaa yhtiötä ei hankkisi vaikeassa markkinatilanteessa laskeneilla arvostustasoilla mieluummin kuin silloin, kun talous pyörii täysillä rattailla ja arvostustasot ovat kohonneet. Warren Buffetia lainatakseni: ”Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful”. Parhaat sijoitukset pörssissäkin tehdään silloin, kun sentimentti on synkimmillään ja talousnäkymä heikoimmillaan.

Ei tilanne yrityskauppamarkkinalla kuitenkaan missään nimessä ole toivoton. Vaikka tänä vuonna kotimaisten yrityskauppojen määrä tuleekin jäämään viime vuosien tasosta, uskoo JP Morganin pohjoismaista yrityskauppatoimintaa johtava Michael Menzel järjestelyaktiviteetin piristyvän jo kuluvan syksyn aikana (Kauppalehti, 12.9.2023). Melkein kaikissa investointipäätöksissä keskeisin jarruttava tekijä on epävarmuus ja järjestelyaktiviteetti voi piristyä nopeastikin, mikäli taloustilanne hieman selkiytyy ja epävarmuus hälvenee.

Aleksi Ojanen

Kirjoittaja on PJ Maa Oy:n Manager ja erilaisten yritysjärjestelyiden ja konsultointihankkeiden parissa työskentelevä asiantuntija.