Tuomo on erikoistunut yritys- ja rahoitusjärjestelyihin. Hänellä on kokemusta useista yritys- ja rahoitusjärjestelyistä neuvonantajan roolissa niin koti- kuin ulkomailla. Niiden ansiosta hänellä on syvällinen ymmärrys yritysjärjestelyiden keskeisistä lisäarvoa tuovista tekijöistä ja toimintamalleista. Tuomon erityisosaamiseen kuuluvat rahoitusjärjestelyt, yritysjärjestelyprosessien johtaminen, yrityskauppojen strukturointi, strateginen suunnittelu ja arvonmääritykset. Aiemmin Tuomo työskenteli johtajana Danske Bank Oyj:ssä. Koulutukseltaan Tuomo on BBA.