Tekes-rahoituksia hyvin tarjolla PK-yrityksille muutoksista huolimatta

Tekesin innovaatiorahoitukseen on tehty viimeisten vuosien aikana merkittäviä muutoksia ja muutokset ovat jatkuneet myös kuluvan vuoden aikana. Tekesillä tarjolla olevien rahoitusinstrumenttien osalta lainojen osuus on kasvanut ja avustusten pienentynyt olennaisesti. Tyypillisesti parhaat tulokset Tekesin rahoituksesta saadaan silloin, kun yritys saa avustusta alkuvaiheessa tutkimukseen ja myöhemmin lainaa markkinoille menoon. Näillä kriteereillä rahaa on nykyisin mahdollista saada leikkauksista huolimatta.

Muutoksista johtuen Tekes selvitti taannoin, millaisia vaikutuksia leikkauksilla ja lainapainotteisuuden lisäyksillä on yritysten kasvuun tulevaisuudessa. Selvityksessä pohdittiin lisäksi, miten Tekesin avustuksia ja lainoja on rahoituksen vaikuttavuuden näkökulmasta tarkoituksenmukaista ohjata ja suunnata jatkossa.

Tekes rahoittaa avustuksilla innovaation alkuvaiheen kehitystä ja lainalla tilannetta, jossa tuote tai palvelu on menossa markkinoille. Avustukset ja lainat ovat toisiaan täydentäviä instrumentteja. Selvityksen mukaan paras tulos saadaan räätälöimällä näistä instrumenteista kullekin yritykselle toimivin ratkaisu. Avustus vaikuttaa enemmän yritysten innovaatiotoimintaan sekä ulkoisiin yhteistyösuhteisiin ja verkostoitumiseen. Lainalla on puolestaan suuremmat vaikutukset innovaatiotoiminnan kaupallistumiseen.

Tehdyt selvitykset osoittavat, että lainoilla on ollut tärkeä rooli etenkin liiketoiminnan käynnistämissä, kuolemanlaakson ylittämisessä sekä omistus- ja yrittämismotivaation ylläpitämisessä. Avustusten vaikutukset näkyvät teknologian kehittämisessä ja eritoten tuotekehitystyön eri vaiheissa, ja erikoistumisessa. Tekes-rahoituksilla on siis vaikutusta PK -yritysten kasvuun.

Lisäksi, selvityksen havainnot osoittavat, että Tekesin lainahankkeilla on yritysten liikevaihtoa lisäävä vaikutus. Tämä pätee etenkin silloin, kun lainahanketta on edeltänyt monipuolinen Tekesin rahoitus. Sen sijaan yksinään lainarahoitus näyttää toimivan huonosti niin hankkeen onnistumisen kuin yrityksen liiketoiminnan menestyksen näkökulmasta, mikä osoittaa, että molempia instrumentteja tarvitaan – sekä lainoja että avustuksia.

Pienenä, avoimena ja vientiin pohjautuvana kansantaloutena uusien ideoiden luominen, vieminen markkinoille ja innovaatiovetoinen kasvu ovat avainasemassa. Voimme kilpailla ja menestyä globaaleilla markkinoilla uusia innovaatioita sisältävillä tuotteilla ja palveluilla. Tekesin palveluita siis tarvitaan jatkossakin.

Tekesin teettämän tutkimuksen löydät kokonaisuudessaan oheisen linkin takaa, Tekesin katsaus 324/2015: Avustusta, lainaa vai molempia?