Mieti näitä kun ostat yrityksen

Finnveran mukaan yrityskauppoja syntyi vuonna 2016 jopa aiemmin ennakoitua enemmän. Yrityskauppojen euromääräinen kasvu oli peräti 21 prosenttia. Kappalemääräisestikin kasvua oli viisi prosenttia. Hyvä tahti tuntuisi jatkuvan myös vuonna 2017, sillä Finnveran mukaan kauppoja on tehty myös alkuvuonna viime vuotta vauhdikkaammin. Pk-yritysbarometri 1/2017* antaa myös viitteitä siihen, että yrityskauppaa tullaan tekemään vilkkaasti, sillä tutkimuksen mukaan noin 40 prosenttia yrittäjistä harkitsee yrityksestään luopumista seuraavan 10 vuoden aikana.

Millainen yritys sitten kannattaa ostaa? Kauppalehden haastatteleman Suomen Yrittäjien omistajanvaihdoshankkeen vetäjän Mika Haaviston mukaan ihmisen kannattaa tehdä sellaista, jonka osaa ja joka aidosti kiinnostaa. ”Kaikkien ei tarvitse keksiä omaa liikeideaa. Voi myös käynnistää uudelleen olemassa olevan yrityksen viemällä siihen omat ideansa ja ajatuksensa”, Haavisto jatkaa. Jokainen omistaja-yrittäjä lyö tyypillisesti oman leimansa yritykseen ja kasvattaa ja kehittää yritystä esimerkiksi muokkaamalla sitä tai ostamalla siihen jotain lisää.

Mitä asioita kannattaa miettiä ennen yrityksen ostamista? Kokemuksemme mukaan seuraavat asiat kannattaa selvittää:

1 Osaaminen
Hallitsetko toimialan ja kiinnostaako ostokohde aidosti? Pystytkö hyödyntämään aiempaa koulutusta/kokemusta yrityksen pyörittämisessä? Voitko mahdollisesti tuoda yritykseen uusia näkökulmia? Pystytkö ottamaan yrityksen asiat haltuun uskottavasti? Innostutko yrityksestä? Mieti myös, miten aiot kehittää yritystä. Toimiiko yritys aihiona uudelle vai jatketaanko sen toimintaa entisellään? Onko yrityksen henkilökunta uudesta innostuvaa?

2 Rahoitus
Selvitä rohkeasti eri rahoitusmahdollisuudet. Jos oma tausta, hankittava yritys ja kauppahinta ovat tasapainossa, rahoituksen pitäisi järjestyä melko helposti. Rahoittaja turvaa sinua myös ylihinnoilta, sillä pankit tai Finnvera eivät lähde mukaan, jos kauppahinta on väärä verrattuna liiketoimintaan ja -ideaan. Mieti etukäteen paljonko sinulla on varaa sijoittaa omaa rahaa yrityksen ostamiseen? Harkitsetko Finnveran yrittäjälainan ottamista? Otetaanko yrityskauppaa varten pankkilainaa? Onko sinulla mahdollisesti kumppani/kumppaneita, jotka haluaisivat tulla yritykseen sijoittajiksi? Kun nämä taustatiedot ovat selvillä, tarkentuu ostettavan yrityksen kokoluokka.

3 Kauppahinta
Yleensä välittäjän kanssa tehdyt kauppahinnat ovat lähellä oikeaa, sillä yrityksen hintaa on ajateltu myös ostajan näkökulmasta. Yrityksen tasetta saattaa kuitenkin rasittaa esim. jokin laite, jota ei edes tarvita tuotannossa. Maksaako ostaja siitä kauppahintaa vai järjestelläänkö se ennen kauppaa pois taseesta? Kannattaa myös selvittää, onko yrittäjä maksanut itselleen palkkaa, sekä millä työmäärällä liikevaihto on saatu aikaan. Ostaja tyypillisesti ostaa yrityksen tulevaisuutta ja myyjä menneisyyttä. Tämä voi aiheuttaa näkemyseron ostajan ja myyjän välille, mutta kauppahintaa pohdittaessa kannattaa lähteä liikkeelle olettamuksesta, että pk-sektorin yritysten kauppahinta tulee pystyä maksamaan yhtiön tekemällä tuloksella noin viiden vuoden aikana.

4 Ostatko liiketoiminnan vai osakekannan?
Yleensä ostajan kannattaa ostaa liiketoimintaa, jolloin on helppo määritellä, mitä tarkalleen on ostamassa. Yrityksen historia, varat ja velat eivät siirry liiketoimintakaupassa mukana, vaan jäävät aina vanhaan yritykseen. Kannattaa miettiä onko yrityksessä jotain sellaista, mitä ei voida myydä/siirtää liiketoimintakaupassa, mutta mikä on ehdottoman tärkeää yrityksen liiketoiminnalle? Onko esimerkiksi joku tärkeä sopimus (asiakkuus/edustus/päämies) sidoksissa Y-tunnukseen? Onko yrityksen taseessa sellaisia eriä, joita ei haluta ostaa tai jotka eivät kuulu liiketoimintaan? Liittyykö osakkeiden ostamiseen ostajan kannalta epäedullisia seikkoja esim. verotuksen kannalta?

5 Myyjän sitoutuminen
Ostajan ja myyjän on syytä avoimesti keskustella siitä, millainen rooli myyjäpuolen henkilöllä/henkilöillä on kaupan tekemisen jälkeen? Mihin tehtäviin ja millaiseksi ajaksi myyjä on valmis jäämään? Miten välttämätön yrittäjän oma työpanos on? Henkilöityvätkö esimerkiksi asiakkuudet vanhaan yrittäjään? Miten varmistetaan sujuva siirto/haltuunotto? Millaiseen kilpailukieltoon myyjä sitoutuu?

6 Kaupan ehdot
Yrityskaupassa kauppahinnan ohella tärkein kohta kauppakirjassa on myyjän vakuutukset ja myyjän vastuu niiden rikkomisesta. Mikä on myyjän vastuuaika (vuosissa)? Mikä on vastuunrajoitus (ala- ja yläraja)? Veroasioiden vastuuaika? Ympäristöasioiden vastuuaika? Mihin ei sovelleta euromääräisiä rajoituksia? Mitä muita kaupanehtoja on?

Näiden kysymysten miettiminen ja läpikäyminen auttavat pääsemään lähemmäksi maalia, yrityskauppaa. Sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”, pätee erinomaisen hyvin myös yrityskaupassa. Asioiden selvittäminen etukäteen vähentää epäonnistumisen riskiä ja antaa turvaa sekä mielenrauhaa kauppaprosessissa. Tarvittaessa voidaan miettiä näitä asioita myös yhdessä. Yleensä ensimmäisessä tapaamisessa ulkopuolisen asiantuntijan kanssa yritystä ostamassa olevalle henkilölle selviää vastaus yhteen kysymykseen; pystyykö ulkopuolinen taho auttamaan häntä kaivamaan vastauksia edellä listattuihin lukuisiin kysymyksiin..

Satu Kangas
Kirjoittaja on tämänkin kalenterivuoden aikana tehnyt useamman onnistuneen yrityskaupan.

*Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Kevään 2017 Pk-yritysbarometri perustuu 4 800 pk-yrityksen vastauksiin. Se kuvaa siten kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä.