Pk-yritysten kansainvälistymisavustuksiin muutoksia vuoden 2016 alusta

Kansainvälisille markkinoille tähtäävien yritysten tukirahoitukseen tulee muutoksia 2016 vuoden alusta.  B2B-messuille osallistumisen kustannuksia tuetaan edelleen mutta tuen hallinnointi siirtyy Hämeen ELY-Keskuksesta Tekesiin Team Finlandin alle. Avustusta myönnetään enintään 50% hyväksyttävistä kustannuksista, korkeintaan kuitenkin 30 000 euroa per yritys per hanke. Messuhankkeiden hyväksyttäviä kustannuksia tulevat olemaan messuosaston kulut, joihin voidaan sisällyttää myös hankkeen tilintarkastuskustannukset. Muita messuhankkeesta aiheutuvia kustannuksia, voidaan kattaa kiinteällä prosenttiosuudella. Startup-yritysten ja luovien alojen osalta voidaan tukea myös hankkeita, joissa ei synny merkittäviä messuosaston kustannuksia.

Aiemmasta poiketen tuotteiden kotimaisuusaste ei enää vaikuta tukipäätökseen ja tuki on pääsääntöisesti de minimis -avustusta. Hakijoiden tulee kuitenkin olla Suomessa rekisteröityjä pk-yrityksiä, joilla on toimintaa Suomessa sekä kannattavan vientitoiminnan edellytykset. Messuavustusta hakevia pk-yrityksiä tulee hankkeessa olla vähintään neljä.

Muihin yhteishankkeisiin, kuten vientirenkaisiin ja kumppanuushankkeisiin, ei päätöksiä enää näillä näkymin tehdä. ELY-Keskuksen kehittämisavustusta sen sijaan voidaan edelleen myöntää kansainvälistymiseen. Kehittämisavustus 50%:sta de minimiksen -alaista tukirahoitusta.

Näiden lisäksi Tekesin Kansainvälisen kasvun suunnittelun -rahoitus toimii tukirahoituksena kansainvälistymistä hakeville yrityksille. Avustuksena myönnettävän tukirahoituksen osuus voi olla jopa 75% hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.

Lähteet:

EK

Team Finland