Ajatuksia yrityskaupasta

Suomessa tehdään pari tuhatta yrityskauppaa vuodessa ja tarve ikääntymisestä johtuen olisi huomattavasti enemmän. Ostajien mielestä kaupat jäävät tekemättä yleensä liian korkean hinnan takia. Myyjien mielestä rahoituksen saaminen oli suurin ongelma. Tiedot toteutumattomien yrityskauppojen syistä käyvät ilmi 11.11 julkistetusta tutkimuksesta. Itse poimin muutaman ajatuksen tutkimuksesta…

Omasta kokemuksesta voin sanoa, että ostajan ja myyjän näkemys hinnasta yrityskaupassa on ihan samanlainen kuin missä muussa kaupassa tahansa. Myyjän mielestä liian halpa ja ostajan mielestä liian kallis. Ammattimaisen M & A -talon yksi tärkeimmistä tehtävistä on auttaa myyjää ja ostajaa kestävän hinnan määrityksessä, jossa on huomioitu osapuolten erilainen näkemys yhtiöstä.

Arvonmääritykseen pyydetään apua sitä helpommin mitä suuremmasta yhtiöstä on kyse. Pienemmässä yhtiössä luotetaan lähipiirissä oleviin henkilöihin, kuten kirjanpitäjään ja kynnys pyytää ulkopuolista asiantuntija-apua on korkeampi.

Tutkimus osoittaa, että yrityskauppaa lähdetään tekemään liian myöhään. Olen keskustellut usean yrittäjän kanssa ja usein voikin todeta, että yrittäjä ei viitsi enää muuttaa ”vakiintuneita ja hyväksi todettuja tapoja”. Itse ajattelen, että ikääntyvällä tai luopuvalla yrittäjällä olisi kirkkaana mielessä kaiken hiljaisen tiedon dokumentointi, liiketoiminnan kehittämissuunnitelman laadinta ja sen noudattamisen varmistaminen. Yrittäjän oma aika on usein kuitenkin kortilla ja vaihtoehtona voisi olla ulkopuolisen (ammattitaitoisen) liiketoiminnan kehittäjän palkkaaminen sparraamaan ja kyseenalaistamaan ne ”vakiintuneet ja hyväksi todetut tavat toimia”.

Tutkimuksen mukaan myös rahoitus on huomattava ongelma yrityskaupassa. Meidän kaikkien tuntema totuushan on se, että finanssikriisin jälkeiset vuodet eivät ole olleet helppoja rahoituksen hankinnassa, joskin tilanne on parantunut merkittävästi viimeisessä viidessä vuodessa. Kun ostaja kohtaa haasteita rahoituksen järjestelyssä, kehottaisin ottamaan yhteyttä tässäkin tapauksessa asiantuntijaan. Tällainen kumppani voi olla korvaamaton apu ja helpottaa yrityskaupan läpivientiä merkittävästi.

Mielestäni ainakin seuraavat asiat yrityskauppaa suunnitellessa olisi hyvä tietää:

  • Jos omat rahat eivät riitä ja hanke on mielestäsi hyvä, etsi kanssasijoittajia.
  • Jos rahoitus ei kaikesta huolimatta onnistu, hanke ei ole hyvä.
  • Hyviin hankkeisiin rahoitus löytyy aina.

Hyviä kauppoja!

Tuomo Tervonen

Tutkimuksen voit lukea kokonaisuudessaan täältä:
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/kesken-jaaneet-yrityskaupat-myyjien-ja-ostajien-nakokulma/